אודות
מפה
סטטוס:
אוכלס

במתחם העסקים הגדול ביותר בארץ המוקם בצומת הרחובות המסג יצחק שדה יוקם מגדל משרדים יוקרתי בן 37,000 "ר שיכלול 31 קומות סך הכל.

הבניין שתוכנן ע"י משרד האדריכלים המוביל יסקי-מור-סיון שווק בהצלחה במסגרת קבוצת רכישה. מועד תחילת בנייה 1/201.

סקיי טאוור, תל אביב

סקיי, תל אביב יפו, ישראל

סקיי טאוור, תל אביב