אודות
מפה
סטטוס:
אוכלס

ברח' הרצל בדרום העיר ת"א הוקמה קבוצת רכישה.

הפרויקט מכיל 20 יחידות דיור, הכוללות 3 חדרים ודופלקסים בני 4 חדרים בקומת הגג.

הפרויקט תוכנן ע"י משרד האדריכלים CPLS, ואוכלס בהצלחה ביוני 2013.

הרצל 111, תל אביב

הרצל 111, תל אביב יפו, ישראל

הרצל 111, תל אביב