פינוי בינוי הוא סטטוס לשטח עירוני בנוי שהוחלט לגביו שיש להרסו ולבנות מבני מגורים מחדש. משרד הבינוי יכול להכריז על כל שטח כעל מתחם פינוי בינוי בעזרת צו הכרזה, שתוקפו לא יעלה על שש שנים.

בואו נגדיר: פינוי בינוי

פינוי בינוי הוא מעמד הניתן בישראל לשטח עירוני בנוי, שקיימת החלטה להרוס את המבנים העומדים בו, על מנת לבנות במקומם בנייני מגורים חדשים, לשפר תשתיות, ולהגדיל את מספר הדירות על השטח הנתון.

בדרך כלל, האזורים המוכרזים כמיועדים לפינוי בינוי הם אזורים בהם הבנייה דלילה, או שהמצב הסוציו אקונומי מאוד נמוך, והתשתיות רעועות.

הסמכות להכרזה על שטח כמתחם פינוי בינוי נתונה בידי הממשלה, וליתר דיוק, בידי משרד הבינוי, וההכרזה תקפה למשך שש שנים מיום הינתנה.

תהליכי פינוי בינוי מאפשרים התחדשות עירונית, שיפור תשתיות והגדלת ההיצע של פתרונות דיור לתושבי העיר.

על מנת לדרבן קבלנים ויזמים להירתם לתהליך, ניתנות זכויות בנייה משופרות והטבות מס לפרויקטים של פינוי בינוי.

שאלות נפוצות

מדיניות פינוי בינוי הוכרזה לראשונה כמדיניות רשמית של משרד הבינוי והשיכון בשנת 1998, כמענה לצרכי התחדשות עירונית בישראל.

מדיניות פינוי בינוי נועדה לאפשר לערים להתפתח ולהתחדש. מחסור באדמות לבנייה, בנייה דלילה, חוסר תכנון בבנייה עירונית, ותשתיות שאינן ברות תחזוקה מקשים על אפשרות הפיתוח, ופינוי בינוי נותן לכל אלו מענה.

יזם המעוניין לבצע פרויקט פינוי בינוי פונה לדיירי הבניין, ומחתים אותם על הסכם. לאחר שהושגה הסכמת הדיירים, היזם הורס את המבנה הקיים, ובונה במקומו בניין גבוה יותר, עם מספר רב יותר של דירות.

במסגרת הסכם פינוי בינוי, מתחייב היזם לספק לדיירים דירה חדשה בפרויקט תוך 3 שנים, ששטחה זהה או גדול יותר מהדירה הקיימת. בנוסף, מתחייב היזם לשלם לדיירים בזמן הבנייה שכר דירה חלופית, וארנונה על הדירה הישנה.

בעבר נדרשה הסכמה של כל הדיירים לביצוע פרויקט פינוי בינוי, כיום, לאחר תיקונים בחוק , נדרש רוב יחסי של לפחות שני שליש מהדיירים בבניין.

הדיירים בפרויקט פינוי בינוי מסכנים את דירתם, בחירה בחברה מנוסה ואמינה, פנייה לשירותיו של עורך דין מומחה, ופיקוח על התהליך מקטינים סיכון זה באופן משמעותי.

אם היזם לא מצליח לאכלס את הדירות, הוא עלול להפסיד כספים בפרויקט, משום כך ניתנות הטבות והקלות ליזמי פרויקטים של פינוי בינוי.

פרויקטים של פינוי בינוי מתוכננים על ידי היזם, בהתאם להיתרים וזכויות הבנייה המוענקים לו.

סוגי פרוייקטים נוספים

קבוצות רכישה

בנייה במסגרת קבוצות רכישה, מוזילה את עלויות הבנייה עבור הדיירים, מאפשרת לקבוצה להשפיע על תכנון המבנה, ולבחור את חברי הקבוצה.

תמ״א 38

מיגון מבנה קיים בפני רעידות אדמה היא משימה מורכבת שיש להשאיר למקצוענים. באורבן רכשנו ניסיון וידע רב, המאפשרים ביצוע מוצלח של פרויקטים של תמ"א 38.

פרוייקטים מאוכלסים